Star of David Challah Cover Shabbat Shalom Wedding or Housewarming Gift

Star of David Challah Cover Shabbat Shalom Wedding or Housewarming Gift

$36.00